فضای سینمای ایران مسموم و بیمار است

سیاوش حقیقی از حاکم شدن منافع سینماداران بر فضای اکران و نادیده گرفته شدن فیلم های مستقل و دغدغه مند انتقاد کرد. – دلخوشی ندارد، به موفقیت فیلم هایی همچون شبی که ماه کامل شد اشاره کرد و گفت: گرچه می دانم که فروش میلیاردی یک فیلم اجتماعی مانند شبی که ماه کامل شد طی چند روز ابتدایی اکران اتفاق خوبی است؛ اما در کل سینمای اجتماعی ایران چندان امکان موفقیت مالی ندارد. انگ جدید فضای مجازی به تهیه کنندگان این تهیه …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی