فضای سایبری یک آخرالزمان تازه است / در پی ایجاد وزارت فرهنگ شماره دو هستیم

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ما در یک دوره خاص تاریخی قرار داریم. به نوعی ورود به جهان سایبری تعریف خودش را پیدا کرده و بسته به تصویری که از آن داریم، مواجهه ما با آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. یعنی اینکه ما از انقلاب دیجیتالی در این گذر تاریخ چه تصویری داریم، در عملکرد ما نیز تاثیرگذار است.