فصلنامه فارابی ویژه شخصیت و شخصیت پردازی منتشر شد

هشتادمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه شخصیت و شخصیت پردازی در قالب 11 مقاله تخصصی از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به مدیرمسئولی علیرضا تابش و سردبیری مسعود نقاش زاده منتشر شد. - ارتباطات > رسانه و روزنامه نگاری - همشهری آنلاین:هشتادمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه شخصیت و شخصیت پردازی در قالب 11 مقاله تخصصی از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به مدیرمسئولی علیرضا تابش و سردبیری مسعود نقاش زاده منتشر شد.
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی