فرید: پخش فوتبال در سالن های سینما از مبنا غلط است و باعث اجحاف در حق فیلمسازان می شود

مهرداد فرید ضمن بیان مخالفتش با طرح پخش فوتبال در سالن های سینما، آن را اجحاف در حق صاحبان فیلم دانست و اشاره کرد پخش فوتبال در تمام دنیا، - " " مهرداد فرید ضمن بیان مخالفتش با طرح پخش فوتبال در سالن های سینما، آن را اجحاف در حق صاحبان فیلم دانست و اشاره کرد پخش فوتبال در تمام دنیا، مکان مخصوص خودش را دارد و انتخاب سالن سینما برای آن اشتباه است." به گزارش فانوس"، پیرو بحث نمایش بازی های فوتبال جام ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی