فریادهای بازیگر نزدیک به احمدی نژاد و پاسخ اسعدیان/ از هر شکایتی استقبال می کنیم

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
در این فیلم که به شکلی حرفه ای تصویربرداری و حتی تدوین شده، احمد نجفی در راهروی سازمان سینمایی در کنار افرادی مانند داریوش بابائیان، حبیب اسماعیلی، مانی باغبانی و علی اکبر ثقفی ایستاده و خطاب به شورایی که نامش چندان مشخص نیست، در جملاتی مواضع خود را علیه آن بیان می کرد. او در این ویدئو با حالت پرخاش جویانه گفت: «من بهشون گفتم نذارید به این جام {گلویم} برسد. من امروز «تحصن» غذا می خواهم بگیرم. من تا شورای صنفی کثیف را از بین نبرم ول نمی کنم. هرکسی با این شورا سر… دارد. من بابای اینها را درمی آورم. قسم قرآن خوردم… گفتم تا فردا ببین چه بکنم با اینها. این شورا غیرقانونی است. این شورا ظالم است. هر کی آنجا نشسته یک الیتِ خاص است… من نمی گذارم… بنا به کاری که سال ها کار صنفی کرده ام، از صنفم مقابل این شورای بی مدیر و نامرد جلوگیری خواهم کرد. جوابش را هم در دادگاه فرهنگی خواهم داد. من تا اینجا را گِل نگیرم ولشان نمی کنم».
با مشاهده این ویدئو، ناخودآگاه تماشاگر یاد رفتارهای احمدی نژاد و یاران او می افتد و اخیرا هم دوستان و حلقه نزدیک به او موسو …