فروش 200 میلیاردی در دوران رکود

بازار سینمای ایران همچنان فربه تر می شود. رشد فروش فیلم ها که مشخصا از سال 92 آغاز شد تا امروز با سرعت و جهشی قابل توجه ادامه داشته و هر سال رکوردهای تازه ای را در تقویم سینمای ایران ثبت می کند. – اکوفارس: بازار سینمای ایران همچنان فربه تر می شود. رشد فروش فیلم ها که مشخصا از سال 92 آغاز شد تا امروز با سرعت و جهشی قابل توجه ادامه داشته و هر سال رکوردهای تازه ای را در تقویم سینمای ایران ثبت می کند. در تازه ترین …
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: اقتصادی