فروش ردخون گیشه سینماها را تکان داد/ مخاطب را از سینما حذف نکنیم

سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی بیان کرد که با اکران فیلم سینمایی ماجرای نیمروز؛ رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان فروش سینماها تکان خورده است. – سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی بیان کرد که با اکران فیلم سینمایی ماجرای نیمروز؛ رد خون به کارگردانی محمدحسین مهدویان فروش سینماها تکان خورده است. سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی به عنوان سینمای سرگروه اکران فیلم سینمایی ماجرای نیمروز؛ رد خون در گفتگو با خبرنگار …
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: فرهنگی