فرهنگ‌سازی برای حمایت از کالای ایرانی با تولید فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای

سینماپرس: دوازدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های صد ثانیه‌ای در بخش ویژه «ایران ساخت» حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی را مورد توجه قرار داده است.