فرهاد اصلانی: بیست و سه سال در سینما هستم و نفهمیدم حوزه هنری دارد چکار می کند

بیست و سه سال در سینما هستم و نفهمیدم حوزه هنری دارد چکار می کند. حوزه هنری همه سالنها را گرفته، بودجه زیاد می گیرد و هیچ کمکی به فرهنگ این ممکلت نمی کند. - . حوزه هنری همه سالنها را گرفته، بودجه زیاد می گیرد و هیچ کمکی به فرهنگ این ممکلت نمی کند. حالا موسسه اوج هم اضافه شده و نمی دانم چرا اینها جدا از ارشادند/ اینها آدم نمی سازند، بلکه آدم ها را تصاحب می کنند.
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی