فرزاد موتمن: به من عذرخواهی بدهکارید

انتشار لیست حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فرزاد موتمن به انتشار این لیست واکنش نشان داد و نوشت: فکر می کنم چند تایی نویسنده ناراحت که به خودشان اجازه دادند، - " انتشار لیست حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فرزاد موتمن به انتشار این لیست واکنش نشان داد و نوشت: فکر می کنم چند تایی نویسنده ناراحت که به خودشان اجازه دادند، که از من به عنوان فیلمساز رانتی و نفتی و انحصاری ، اسم ببرند، حداقل ...
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی