فرح مرزی: فضای سینما رفاقتی و خانوادگی شده و شایسته سالاری جایی در سینمای کشور ندارد/ این روزها سینمای ایران شبیه به بازار سهام شده است

سینماپرس: نوید فرح مرزی عضو ۲ انجمن «چهره پردازان» و «طراحان فنی و مجریان صحنه» خانه سینما در رابطه با لابی گری های رایج در سینمای کشور گفت: لابی گری پدیده ای جدی در سینمای کشور است که از سال ها قبل وجود داشته و این روزها میزان آن به اوج رسیده و فضای سینما رفاقتی و خانوادگی شده و شایسته سالاری هیچ جایی در سینمای کشور ندارد.