فرجی: با اکران «عصبانی نیستم» و «خرس» و «آشغالهای دوست داشتنی» مشکلی نداریم

خبرگزاری شبستان: مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی گفت: اگر تهیه کنندگان این فیلم ها آمادگی داشته باشند مشکلاتی که توسط شورا و بازبین ها اذعان شده است را برطرف کنند، هیچکس نمی تواند جلوی اکران آنها را بگیرد.