فرجی: با اکران عصبانی نیستم و خرس و آشغالهای دوست داشتنی مشکلی نداریم

مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی گفت: اگر تهیه کنندگان این فیلم ها آمادگی داشته باشند مشکلاتی که توسط شورا و بازبین ها اذعان شده است را برطرف کنند، – محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی کشور درباره فیلم هایی که هنوز فرصت اکران پیدا نکردند مثل عصبانی نیستم ، خرس و آشغالهای دوست داشتنی ، به خبرنگار سینمایی شبستان گفت: سیدرضا صالحی امیری، وزیر وقت دستور تشکیل یک کمیته برای رسیدگی به وضعیت …
منبع خبر: شبستان
دسته بندی خبر: فرهنگی