فراستی و جامعه شناسی سینما!

برنامه هشتم شب سینما ، مسعود فراستی میزبان پرویز اجلالی، جامعه شناس (عضو هیئت مدیره انجمن شناسی ایران و مدرس دانشگاه) می شود. - --> کد خبر: 696871 1397/09/07 13:10:31 برنامه هشتم شب سینما ، مسعود فراستی میزبان پرویز اجلالی، جامعه شناس (عضو هیئت مدیره انجمن شناسی ایران و مدرس دانشگاه) می شود. به گزارش ایلنا، برنامه هشتم شب سینما ، مسعود فراستی میزبان پرویز اجلالی، جامعه شناس عضو هیئت مدیره انجمن شناسی ایران و مدرس ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: سیاسی