فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران

سینماپرس: فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر منتشر شد.