فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر جشنواره تئاتر فجر انتشار یافت

سینماپرس: فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر منتشر شد.