فراخوان شرکت در دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

سینماپرس: فراخوان حضور در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد.