فراخوان شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت منتشر شد

سینماپرس: فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت از سوی گروه هنرهای نمایشی روایت فتح منتشر شد.