فراخوان سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران منتشر شد

سینماپرس: فراخوان سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.