فراخوان دومین کنگره ملی ترنم حماسه منتشر شد

فراخوان دومین کنگره ملی شعر ترنم حماسه ویژه سرود، ترانه و تصنیف دفاع مقدس منتشر شد. - "فراخوان دومین کنگره ملی شعر ویژه سرود، ترانه و تصنیف دفاع مقدس ترنم حماسه توسط سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس به شرح زیر منتشر شد: اهداف کنگره کمک به ایجاد فضای ذهنی و زبانی نو در متن و سرودها، ترانه ها و تصنیف ها و تُوُسعِ موضوعی گفتمان دفاع مقدس در این حوزه. تامین بخشی از متن، سرود ترانه و تصنیف مورد نیاز، ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: سیاسی