فراخوان بیست و پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

سینماپرس: فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ویژه گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال منتشر شد.