فراخوان بخش مسابقه نمایشنامه‌خوانی جشنواره تئاتر اکبر رادی منتشر شد

سینماپرس: علاقمندان تا نیمه آذرماه فرصت دارند درخواست خود جهت حضور در بخش مسابقه نمایشنامه خوانی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی را ارسال کنند.