فراخوان بخش «به علاوه فجر» جشنواره تئاتر فجر انتشار یافت

سینماپرس: فراخوان بخش «به علاوه فجر» از سوی دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد.