فاضلی: بخش های مهم حذف شده از جمله بخش «فیلم های خارج از مسابقه» را بازگردانید/ اهالی رسانه با یکدیگر متحد شوند

سینماپرس: محسن فاضلی منتقد سینما در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: آقایان! یک بار برای همیشه تکلیف سینمای رسانه ها را مشخص کنید؛ چرا بخشی از بودجه سینما را برای ساخت یک سالن با عنوان عمارت یا کاخ جشنواره ها اختصاص نمی دهید تا کمی جشنواره فجر دچار ثبات در سیستم اجرایی شود؟