فاصله سروش صحت در سینما و تلویزیون!

چند سال پیش وقتی که به دلایل مختلف با سروش صحت هم کلام می شدیم و به کوچ از تلویزیون به سینما بحث می کردیم، قابل پیش بینی بود که کارگردان فوق لیسانسه ها ورژن دیگری از خودش را در سینما نشان خواهد داد و پرواضح بود که عمق تفکرات سروش صحت در فیلمسازی و دیدگاه هنری اش [. – چند سال پیش وقتی که به دلایل مختلف با سروش صحت هم کلام می شدیم و به کوچ از تلویزیون به سینما بحث می کردیم، قابل پیش بینی بود که کارگردان فوق لیسانسه …
منبع خبر: بوبینا
دسته بندی خبر: فرهنگی