فارس از جدید ترین آمار فروش سینمای ایران خبر می دهد فروش دارکوب شتاب گرفت/ هزارپا از تگزاس عبور می کند؟

فروش فیلم سینمایی دارکوب در هفته گذشته شتاب بیشتری گرفت و از مرز یک میلیارد فروش عبور کرد. - فروش فیلم سینمایی دارکوب در هفته گذشته شتاب بیشتری گرفت و از مرز یک میلیارد فروش عبور کرد. ، سینمای ایران در هفته ای که گذشت، فروش نسبتاً خوبی را تجربه کرد؛فروش خوبی که برای فیلم های هزارپا ، تگزاس و دشمن زن محسوس تر بود و این فیلم ها توانستند فروش مطلوبی را نسبت سایر فیلم های سینمایی به دست آورند. فیلم سینمایی ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی