فارابی و کانون فیلم کودک مشترک می سازند

بنیاد سینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تولید 4 اثر سینمایی مشترک و نگارش 4 فیلمنامه سینمای کودک و نوجوان به تفاهم رسیدند. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی