غول برره هم خواننده شد!

به تازگی احمد ایراندوست بازیگر جنوبی سینما و تلویزیون که در شب های برره ایفاگر غول برره و در اخراجی ها 2 ایفاگر یک افسر بعثی بود تصمیم گرفته آلبومی را به بازار ارائه کند. - ساعت 24- به تازگی احمد ایراندوست بازیگر جنوبی سینما و تلویزیون که در شب های برره ایفاگر غول برره و در اخراجی ها 2 ایفاگر یک افسر بعثی بود تصمیم گرفته آلبومی را به بازار ارائه کند. در سال های اخیر بازیگران فراوانی بوده اند که تجربیات ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی