غلامرضا موسوی جزو مافیای سینماست!

سینماپرس: آقای موسوی جزو مافیای سینمای ایران است و از طرفی با دفتر «فیلمیران» هم همکاری می‌کند و از صنف تهیه کنندگان هم به عنوان رییس شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل سوء استفاده‌های شخصی می‌کند.