غریب‌پور «اُپرای عاشورا» را روی صحنه می برد

سینماپرس: بهروز غریب‌پور، سرپرست گروه اُپرای عروسکی آران از آغاز اجراهای جدید خود پس از تعطیلات گروه در تابستان با اُپرای عاشورا مقارن با ایام محرم خبر داد.