غرب گرایی و غرب ستیزی در سینمای ایران بررسی می شود

نشست غرب گرایی و غرب ستیزی در سینمای ایران و کنفرانس سینمای سلطه: چگونگی جهت دهی نظام سلطه بر فیلمسازان جهان در میان جشنواره فیلم مقاومت برگزار می شود. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی