عیش ناتمام

واقعیت این است، هیچ یک از جایزه هایی که به سینمای ایران تعلق گرفت، تأثیری در رشد و خلاقانه شدن سینمای بدنه و از طرفی به جهانی شدن سینمای ایران نداشته است و همچنان سینمای ما همان راهی را می رود که پیش گرفته بود.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی