عکس های تنهایی/ نگاهی به نمایشگاه عکس نیم فاصله

سینماسینما، ایلیا محمدی نیا خانه در فرهنگ و قاموس مشترک مردمان این گیتی فارغ از این که در چه جغرافیایی نفس می کشند و در چه فرهنگی شکل می گیرند و وام دار چه آیین و مسلکی هستند جایی است که باید سرپناهی برای یگانه گی و وصل باشد. – مریم سعیدپور در عکس، ایلیا محمدی نیاخانه در فرهنگ و قاموس مشترک مردمان این گیتی فارغ از این که در چه جغرافیایی نفس می کشند و در چه فرهنگی شکل می گیرند و وام دار چه آیین و مسلکی هستند جایی …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی