عکس: قیمت عجیب و نجومی دستمال بینی خانم بازیگر!

قیمت عجیب دستمال بینی اسکارلت جوهانسون که رکورد میزان دریافت دستمزد توسط یک بازیگر زن را شکسته است. جوهانسون یکی از قدیمی ترین اعضای دنیای سینمایی مارول محسوب می شود. دوران حضور این بازیگر به قسمت دوم فیلم Iron Man (مرد آهنی) بازمی گردد که کارگردانی آن فیلم بر عهدهٔ جان فاورو بود.
سرویس عکس و فیلم فردا: قیمت عجیب دستمال بینی اسکارلت جوهانسون که رکورد میزان دریافت دستمزد توسط یک بازیگر زن را شکسته است. جوهانسون یکی از قدیمی ترین اعضای دنیای سینمایی مارول محسوب می شود. دوران حضور این بازیگر به قسمت دوم فیلم Iron Man (مرد آهنی) بازمی گردد که کارگردانی آن فیلم بر عهدهٔ جان فاورو بود.