عکس/ آرایش غلیظ بانوی بازیگر

فرهنگ , سینما و تاتر در تصویر زیر عکسی از اندیشه فولادوند با آرایشی غلیظ را مشاهده می کنید.