عوامل و مجری برنامه «من و شما» توبیخ شدند/ واکنش فراستی به حواشی برنامه

سینماپرس: عوامل و مجری برنامه «من و شما» به دلیل اتفاقاتی که در قسمت امروز این برنامه تلویزیونی با حضور مسعود فراستی رخ داد، از سوی مدیر شبکه شما توبیخ شدند.