عوامل سریال «پدر» بی واسطه با بینندگان گفتگو کردند

سینماپرس: عوامل سریال «پدر» با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان ۱۶۲، بدون واسطه به سوالات بینندگان خود پاسخ دادند.