عناوین روزنامه های نهم دی در خراسان رضوی

عکس نخست خراسان نیز تصاویری از شخصیتهای سیاسی و انتشار عناوین مرتبط با آنان است. * ویژه نامه خراسان رضوی: این ویژه نامه با روتیتر توافق شهرداری و میراث فرهنگی برای ساماندهی پردیس آرامگاه فردوسی این عنوان را منتشر کرد: ورودی توس درمسیر ساماندهیعکس نخست نیز تصویری از کامران تفتی بازیگر سینماست با این عنوان به نقل از وی: می توانم گویندگی خبر را هم تجربه کنم * روزنامه قدس: این روزنامه تیتر زد: فروپاشی تحریمهای …
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: بین الملل