عملکرد شورای اجتماعی بنیاد سینمایی فارابی در سالی که گذشت

بنیاد سینمایی فارابی گزارش عملکرد شورای تخصصی سینمای اجتماعی را که با هدف ایجاد گفتمان در فضای سینمای اجتماعی و ایجاد رویکرد مسؤولانه به کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شده است، -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: سیاسی