عملکرد حمایتی سازمان سینمایی تا سال ۱۳۹۶ اعلام شد

سینماپرس: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه لیست عملکرد حمایتی از سایر مؤسسات به تفکیک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.