عمری در فکر زبان فارسی و جهانِ ایرانی

درباره بهرام بیضایی، چه می توان نوشت که حقِ کارش و جایگاهش در هنر این سرزمین ادا شود؟ بیضایی را چگونه باید توصیف کرد تا جامعیتِ هنرش، لحاظ شود؟ وقتی از بهرام بیضایی حرف می زنیم، از هنرمندی چندوجهی حرف می زنیم که عُمری را به پای تئاتر و سینما گذاشته است، هنرمندی مؤلف که شیوه های نوشتاری و اجرایی مختص به خودش را دارد و عده ای در سینما و تئاتر، از زیر شنلِ او بیرون آمده اند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی