علی سرتیپی: اختلاف با پردیس ملت حل شد

سینماپرس: سخنگوی شورایعالی اکران با اعلام اینکه صنوف سینمایی با یکدیگر به توافق رسیده اند، بیان کرد اکران فیلم ها در پردیس ملت ادامه دارد.