علی اکبری: پُر پیمان بودن بیلان فروش برای مدیران سینمایی ارجح تر از توجه به دین، غیرت، هویت ملی و فرهنگ است/ تکلیف سازمان سینمایی در گام دوم انقلاب باید روشن شود

سینماپرس: محسن علی اکبری تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: پُر پیمان بودن بیلان فروش برای مدیران سینمایی ارجح تر از توجه به دین، غیرت، هویت ملی و فرهنگ است؛ متأسفانه ما در تمام مقاطع ۴۰ سال گذشته شاهد این اتفاق بوده ایم و همیشه بیلان برای مدیران سینمایی بسیار با اهمیت تر از محتوا و توجه به ارزش ها و شاخصه های مهم فرهنگی و هنری بوده است.