علی‌عسکری: مخاطب بزرگترین سرمایه رسانه ملی است

سینماپرس: رئیس سازمان صداوسیما گفت: با بیان اینکه مخاطب بزرگترین سرمایه رسانه ملی است گفت: باید با نظرسنجی‌های دقیق، نظرات مختلف مخاطبان را بشناسیم و برای طراحی درست رسانه برنامه‌ریزی کنیم.