علی‌عسکری به رئیس تلویزیون اندونزی قول همکاری داد

سینماپرس: رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با رئیس تلویزیون ملی اندونزی، گفت: ما آماده ایم شما را در ساخت سریال، یاری کنیم و حتی آثارمان را دوبله کرده و در اختیارتان قرار دهیم.