«علیرضا منشی زادگان» کارگردان تلویزیون شیراز درگذشت

سینماپرس: علیرضا منشی زادگان از فیلمسازان و کارگردانان با سابقه سیمای فارس چشم از جهان فروبست.