علیرضا رییسیان: مردی بدون سایه به گونه ای توقیف موقت شده است!

کارگردان مردی بدون سایه دلیل این شرایط را عدم آشنایی مدیران با فضای سینما و شرایط اکران و همینطور عدم همگونی صنف های مرتبط دانست و گفت: هیچ تقاضا و همتی برای تغییر شرایط حاضر وجود ندارد. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی