علیرضا داودنژاد: سینما همیشه برایم تازه است

علیرضا داودنژاد که پس از 20 سال فاصله از فیلم اول، مصائب شیرین 2 را ساخته، معتقد است: اکنون بهترین زمان برای آن بوده که به این موضوع پرداخته شود و با وجود آنکه فیلم در ایران ساخته نشده است اما خاصیت محلی خودش را دارد و منعکس کننده روابط، - علیرضا داودنژاد که پس از 20 سال فاصله از فیلم اول، مصائب شیرین 2 را ساخته، معتقد است: اکنون بهترین زمان برای آن بوده که به این موضوع پرداخته شود و با وجود آنکه فیلم در ایران ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی