علیرضا تابش: سینما به سمت ایده‌های تکراری رفته است

سینماپرس: مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اظهار کرد: سینما به سمت ایده‌های تکراری رفته و پاشنه آشیل سینما می‌تواند فیلمنامه باشد در حالی که نسل جوان می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را به سینما اضافه کنید.