علیخانی: بنیاد سینمایی فارابی طی سال های اخیر هیچ خروجی و بازدهی مثبتی نداشته است/ افرادی که در شوراهای تخصصی فارابی حضور دارند اغلب فاقد تخصص اند!

سینماپرس: عبدالله علیخانی تهیه کننده سینما در خصوص افول جدی بنیاد سینمایی فارابی در دوران مدیریتی دولت بنفش گفت: بنیاد سینمایی فارابی طی سال های اخیر هیچ خروجی و بازدهی مثبتی نداشته است؛ مسئولان سازمان سینمایی و وزارت ارشاد باید با دقت عملکرد این نهاد را رصد کنند.